Aanpak die werkt

Door aansluiting te bieden bij het zorgaanbod kunnen jongeren effectiever  doorverwezen worden en instromen. Het resultaat is dat de jongeren optimaal gesteund worden in hun ontwikkeling. Bij ons wordt er naar het totale plaatje gekeken.

Met Upcycle Connection springen wij in op de behoefte om jongeren een plek te bieden waar zij zichzelf kunnen ontwikkelen op weg naar een beter toekomstperspectief en positievere kijk op het leven. Zo dichten wij het gat voor jongeren die nog niet toe zijn aan een reguliere opleiding, stage- of werkplek of die de stap nog niet kunnen maken.

Op  meerdere fronten worden jongeren begeleid, persoonlijk gecoacht en indien nodig, doorverwezen naar specifieke hulpinstanties. Ons zorgvuldig samengestelde team van docenten, begeleiders, jongerenwerkers en trainers bestaat uit een combinatie van professionals en ervaringsdeskundigen.

Wij geloven in de kracht van rolmodellen, daarom selecteren wij professionals waar jongeren zich aan kunnen spiegelen.

upcycle-connection-banner-voor-wie-03

Met onze aanpak leren wij jongeren vaardigheden aan waarmee zij in de toekomst succesvol kunnen participeren in de maatschappij.