upcycle-connection-onze-visie-banner-img-01a
upcycle-connection-onze-visie-banner-img-02a

Onze visie / vervolg

Bij ons is het de bedoeling dat de jongeren zichzelf leren kennen, leren reflecteren, een dagritme opbouwen en zich houden aan regels en structuur. Met andere woorden: in balans zijn met zichzelf en de omgeving.

 

Bij ons draait alles om investeren in duurzaam resultaat: Dat jongeren “in hun eigen kracht staan”, hun eigen weg weten te vinden en positief in het leven staan. Vanuit een gezonde levenshouding zijn jongeren beter in staat beslissingen te nemen, zien zij meer kansen en zijn zij in staat optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die in de maatschappij voor handen zijn.

De resultaten van Upcycle Connection zijn niet gebaseerd op directe toeleiding naar bijvoorbeeld werk of scholing, maar op het proces wat hieraan vooraf gaat: bewustwording, het opbouwen van een structuur, het bieden van inzicht en het bevorderen van het inlevingsvermogen per individu.

Duurzaam resultaat heeft tijd nodig, daarom investeren wij in het voortraject, namelijk het leggen van een gezonde basis. Vanuit deze basis kunnen jongeren wel effectief doorgroeien met een verkleinde kans op terugval of afglijden.

De resultaten die wij met onze trajecten behalen zijn in de eerste plaats structuur en een gezond dagritme opbouwen. Het feit dat de jongeren de trajecten doorlopen en met succes afronden, is het resultaat waar wij naar streven.

 

Dankzij onze programma’s zien we dat de jongeren zich leren openstellen, ze overwinnen hun angsten en onzekerheden doordat ze dingen doen waarvan ze dachten dat ze het niet zouden kunnen. 
Ze hebben gewerkt aan concrete (beroeps)vaardigheden, sociale vaardigheden en hun talenten.

We besteden veel aandacht aan individuele gesprekken en het werken aan persoonlijke doelen. Het effect hiervan is dat wij gedragsveranderingen zien zoals: een minder defensieve houding / of zelfs een positieve, open een leergierige houding. We zien gedurende de modules een betere onderlinge samenwerking en verhouding ontstaan (groepsdynamiek), er ontstaat meer openheid voor nieuwe ideeën en uitdagingen.