Algemene informatie

In al onze programma’s  vinden er  naast de eindevaluatie tussentijdse individuele evaluaties plaats. Tijdens deze gesprekken kunnen de jongeren aangeven hoe ver ze zijn gevorderd met hun persoonlijke leerdoelen en welke stappen ze gaan ondernemen om verder te komen met hun doelen.

Onze programma’s bestaan doorgaans uit blokken van 14 weken 

De deelnemers volgen minimaal drie dagen per week activiteiten. Hieronder vallen; workshops over lifestyle, gezonde voeding, stage/arbeid, scholing, cultuur/kunst, sport of werkervaring.

Het programma “Goed Bezig” 

Het programma “Goed Bezig”  is een welzijnsprogramma. Het programma bestaat volledig uit activiteiten die een aantoonbare bijdrage leveren aan de bevordering van de fysieke gezondheid van jongeren. het programma richt zich op het bevorderen van een gezonde levensstijl met aandacht voor eten, drinken, beweging, sport.

Het programma “You Learn”

In het programma You Learn staat persoonlijk leiderschap centraal.  Persoonlijk leiderschap staat voor dromen, doelen bepalen en keuzes maken. Het  gaat over jezelf aansturen en doelen realiseren door je eigen kwaliteiten en talenten volledig te gebruiken. Persoonlijk leiderschap ontwikkel je door je eigen sterke punten en valkuilen te ontdekken. Door persoonlijk leiderschap maak je bewuste en overwogen keuzes en geef je richting aan je eigen leven.

Het programma “Creative Lab”

Creative Labs is een talentenprogramma waarbij gewerkt wordt met professionals uit de muziek en entertainment wereld. Deze professionals bieden hun talenten en kennis aan en dienen als rolmodel voor de jeugd. Met Creative Labs brengen wij een creatief proces op gang vanuit muziek, dans en theater met als doel om het talent te ontwikkelen en te stimuleren. De creatieve uitingsvormen dragen bij tot zingeving, welzijn en zelfvertrouwen en slaan een brug naar de samenleving.

 

 

[/section]

 

  

Voortraject

Onze programma’s kunnen gezien worden als een voortraject, op weg naar vervolgstappen in hun levens en carrières. Wij geven de jongeren de ruimte die ze elders niet krijgen om aan alle facetten van zichzelf te werken. Juist omdat wij ons niet aan harde targets committeren kunnen wij inspelen op de specifieke behoeftes van de jongeren en hen de tijd gunnen om zich te ontplooien. Voor jongeren die een moeilijke start in het leven hebben (gehad) is dit van grote waarde.

Algemene ontwikkeling

Onze programma’s  vormen een geheel waarin een breed spectrum van (algemene) ontwikkeling en zelfinzicht wordt bevorderd. De samenstelling van onze programma’s zorgt voor bewustwording, competentie versterking, talentontwikkeling, vitaliteit, bevordering van creativiteit en het verbeteren van de algemene sociale vaardigheden. Alle  onderdelen staan in verbinding met elkaar: jongeren leren hierdoor vanuit verschillende domeinen en ontwikkeldoelen verbanden te leggen.