De vier pijlers zijn

upcycle-connection-banner-img-diensten-02

Programma /modules

Het programma van Upcycle Connection richt zich op vier pijlers en is verdeeld in drie fases. De vier pijlers zijn: Participatie, Educatie, Communicatie en Talentontwikkeling.

Na elke fase vind er een individuele tussentijdse evaluatie plaats. Tijdens deze gesprekken kunnen de jongeren aangeven hoe ver ze zijn gevorderd met hun persoonlijke leerdoelen en welke stappen ze gaan ondernemen om verder te komen met hun doelen.

Er wordt gewerkt in blokken van 14 weken (schoolvakanties zijn wij gesloten).

De deelnemers volgen minimaal drie dagen per week activiteiten. Hieronder vallen; workshops over lifestyle, gezonde voeding, stage/arbeid, scholing, cultuur/kunst, sport of werkervaring.

1. Participatie

Met coaching die vooral gericht is op persoonlijke ontwikkeling helpen we jongeren succesvol te participeren in de maatschappij. Die coaching-relatie wordt gekenmerkt door wederzijds vertrouwen, aandacht voor elkaar, empathie, bevestiging, respect en betrokkenheid. Het geven van ruimte om de jongeren te laten ontdekken wat zij willen en wat zij belangrijk vinden in het leven is essentieel. Het potentieel van de jongeren kan hierdoor in beeld worden gebracht. Coaching heeft als doel de eigen kracht en het zelfsturend vermogen van jongeren te versterken, zodat ze zelfbewuster worden en een gevoel van verantwoordelijkheid krijgen.

Uit onze ervaringen met de doelgroep zijn de volgende beweegredenen voortgekomen; jongeren willen graag werken en participeren in de maatschappij zodat zij:

  • Een duurzame bijdrage leveren aan de maatschappij (nalatenschap).
  • Een stabiele basis hebben om hun leven in te vullen (verzekering van voortgang).
  • Samenwerking, werkplezier, leermogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling kunnen ervaren/doorlopen (individuele ervaring en teamsucces).
  • Een dynamisch leven met mogelijkheden kunnen hebben (risico en opbrengsten).
  • Een bron hebben om van te leven; flexibiliteit, vrije tijd en familie hebben prioriteit (levensonderhoud).
  • Een inkomstenbron en een gevoel van stabiliteit, zekerheid en erkenning hebben (weinig verplichtingen en gemakkelijk geld verdienen).

De modules Persoonlijke Ontwikkeling en Vaardigheidstrainingen vallen hieronder.

2. Educatie

In de ideale situatie behalen de jongeren gedurende het traject een diploma en stromen zij zelfstandig door naar het volgende studiejaar, een vervolgopleiding, een stage of een plek op de arbeidsmarkt. Wij besteden daarom veel aandacht aan de persoonlijke leerdoelen die de jongeren opstellen en die zij als opdracht meekrijgen vanuit de onderwijs instanties.

De groep kwetsbare jongeren waar wij mee werken hebben vaak meer tijd nodig voordat zij dergelijke vervolgstappen succesvol kunnen ondernemen. Zij krijgen bij ons te kans om aan hun algemene ontwikkeling en vaardigheden te werken.

Er wordt hen kennis en gereedschap aangereikt waardoor zij zich verder kunnen ontwikkelen en verdiepen.

Tijdens het programma worden de jongeren gestimuleerd om een balans te vinden tussen zaken als rechten, plichten, ritme, regelmaat en structuur. En er wordt hen, indien nodig, ondersteuning aangeboden bij het oplossen van prangende problematiek rondom bijvoorbeeld huisvesting of eventuele schulden. Indien van toepassing begeleiden wij hen zo goed mogelijk om een startkwalificatie te behalen.


De modules Persoonlijke Ontwikkeling en Vaardigheidstrainingen vallen hieronder.

3. Communicatie

Onder deze pijler oefenen we vaardigheden als zelfbewust overkomen, actief luisteren, vragen en doorvragen, inlevingsvermogen, kort en duidelijk formuleren, leren presenteren, feedback geven en ontvangen en het omgaan met weerstand en emoties.

De training effectief communiceren geeft de jongeren meer inzicht in de eigen communicatiestijl en de effecten daarvan op anderen. De jongeren verbeteren hun communicatietechnieken waardoor ze duidelijker overkomen, beter aansluiting weten te vinden bij anderen en zo gemakkelijker hun doelen kunnen bereiken in verschillende situaties. Deze communicatietraining helpt vaardigheden te ontwikkelen om de eigen communicatie naar een hoger niveau te brengen.


De modules Persoonlijke Ontwikkeling en Vaardigheidstrainingen vallen hieronder.

4. Talentontwikkeling

Talentontwikkeling is een benadering die in het jongerenwerk gebruikt kan worden om de ontwikkeling van jongeren te stimuleren via succeservaringen. Talentontwikkeling legt de nadruk op activiteiten waar jongeren goed in zijn en waarmee ze kunnen scoren. Met name middels sport, kunst, creativiteit en ICT kunnen jongeren zich verdiepen en onderscheiden.


De modules Persoonlijke Ontwikkeling en Vaardigheidstrainingen vallen hieronder.

Het voortraject

Onze modules kunnen gezien worden als een voortraject, op weg naar vervolgstappen in hun levens en carrières. Wij geven de jongeren de ruimte die ze elders niet krijgen om aan alle facetten van zichzelf te werken. Juist omdat wij ons niet aan harde targets committeren kunnen wij inspelen op de specifieke behoeftes van de jongeren en hen de tijd gunnen om zich te ontplooien. Voor jongeren die een moeilijke start in het leven hebben (gehad) is dit van grote waarde.

Voor algemene ontwikkeling

De modules vormen gezamenlijk een geheel waarin een breed spectrum van (algemene) ontwikkeling en zelfinzicht wordt bevorderd. De samenstelling van de modules zorgt voor bewustwording, competentie versterking, talentontwikkeling, vitaliteit, bevordering van creativiteit en het verbeteren van de algemene sociale vaardigheden. Alle programma onderdelen staan in verbinding met elkaar: jongeren leren hierdoor vanuit verschillende domeinen en ontwikkeldoelen verbanden te leggen.