Partners

 

 

 

 

Stadsdeel Oost – Gemeente Amsterdam
Het stadsdeel financiert trajecten van Upcycle Connection. Daarnaast verwijzen de leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers van de gemeente Amsterdam jongeren door naar Upcycle Connection voor een traject

 

 

 

Netwerk Amsterdamse Helden – Vanuit een samenwerking met het Netwerk Amsterdamse Helden (NAH) worden rolmodellen ingezet in het traject om met de jongeren aan de slag te gaan. De helden laten zien welke weg zij afgelegd hebben om te komen waar ze nu staan

 

 

 

 

 

 

 

 

ROC TOP verwijst studenten (MBO niveau 1 / entreeopleiding) door die stage moeten lopen en een laatste kans krijgen om zichzelf te bewijzen. Doelstelling van de school en Upcycle Connection met deze jongeren is het tegengaan van schooluitval en de jongeren te laten doorstromen naar MBO niveau 2.

 

 

 

 

 

 

 

Jongeren in het ‘Amsterdamse Plus’-traject verwijzen ook jongeren door naar Upcycle Connection. Dit zijn zorgleerlingen die te maken hebben met multiproblematiek. De doelstelling bij deze groep jongeren is vooral motivatie, dagelijks aanwezig zijn en uiteindelijk doorstromen naar een vaste baan