Doelgroep

We richten ons op jongens en meisjes tussen de 16 en de 28 jaar in Amsterdam die om verschillende redenen de aansluiting met de samenleving dreigen te verliezen. Vanwege een combinatie van belemmeringen is het voor deze jongeren niet mogelijk om terug te keren naar school of werk.

Zij kunnen daarom bij ons terecht om een ontwikkelingsproject te volgen. Anders dan andere stichtingen heeft Upcycle Connection hierbij geen voorkeur voor één bepaalde categorie probleemjongeren.

In de categorie jongeren behoren dak- of thuisloze jongeren, jonge moeders en jongeren met een laag leervermogen, of jongeren bij wie minimaal twee van de volgende problemen zijn gesignaleerd:

 • Dak- of thuisloos
 • Tienermoeder
 • Geen startkwalificatie
 • Psychische problemen
 • In aanraking (geweest) met justitie
 • Schulden
 • Verslaving
 • Lichtverstandelijke beperking (LVB)
 • Taalachterstanden
 • Gedragsstoornissen
 • Problemen in de thuis-/gezinssituatie
 • Veelvuldig schoolverzuim
 • Afhaakgedrag: vaak gestart aan een opleiding/baan maar niets afgemaakt