Aanbod

Ons nieuwe aanbod dagbesteding

Het project Upcycle Connection biedt gedurende 12 weken een dagbesteding voor kwetsbare jongeren uit Amsterdam .  In heel Amsterdam In die periode krijgen de jongeren 4 dagen per week workshops over diverse thema’s en trainingen om persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen en versterken. Deelname is niet vrijblijvend. De jongeren worden geacht elke dag aanwezig te zijn.

—–> Wat is het resultaat? Kwetsbare jongeren leren door het trainingstraject vaardigheden aan waarmee zij zich in de toekomst succesvol kunnen participeren in het onderwijs en/of in werk. Dit betekent dat zij zichzelf beter leren kennen, beter leren reflecteren en een dagritme opbouwen en zich meer houden aan regels en structuur

De workshops en trainingen zijn onder te verdelen in drie categorieën:
1. Persoonlijke ontwikkeling en zelfinzicht
De jongeren leren meer over wie ze zijn, waar ze goed in zijn en wat ze kunnen doen om hun kansen op de arbeidsmarkt of in een vervolgopleiding te vergroten. Daarbij komende volgende onderwerpen aan bod.
2. Praktijkvaardigheden en arbeidsmarkt
In het traject gaan de jongeren ook aan de slag met praktijkvaardigheden die hen kunnen helpen in hun vervolgstappen op de arbeidsmarkt. De volgende onderdelen komen aan de orde.
3. Sport en gezondheid
Sport en leren over gezonde voeding en levensstijl is een onderdeel van het traject. Fysiek en geestelijk welbevinden hangen immers samen met elkaar (hier wordt per dag 4 uur aanbesteed).

Indeling per programma: